Om NOBI

NOBI er et ledende betong- og industrikonsern. Vi leverer tjenester inndelt i fem virksomhetsområder;

NOBI har butikk på Lønningsflaten i Bergen og på Voss.

Vi produserer og leverer belegningsstein, blokk- og murprodukter i betong.

I tillegg har vi et bredt utvalg av andre varer til vei, park, hage og gate-prosjekter.

Dette er noen av våre produktkategorier som du vil finne kvalitetsprodukter innen:

 • Dreneringsløsninger
 • Belegningsstein
 • Heller
 • Mur og støttemur
 • Forskalingsblokk
 • Kummer
 • Justeringsringer
 • Knotteplast
 • Rør og bend
 • Radonsperre
 • Isolasjon
 • Verktøy
 • Diamantblad
 • Mørtel, lim og fug